โปรดเกล้าฯพระองค์โสมพระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวง

โปรดเกล้าฯพระองค์โสมพระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวง

577
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง
นาคหลวง คือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทภายในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบท ซึ่งนาคหลวงมี 2 ประเภท คือ พระบรมวงศานุวงศ์ ราชสกุล ราชนิกุล หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และผู้สอบภาษาบาลีได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ขณะยังเป็นสามเณร อายุไม่เกิน 21 ปี หรือเรียกว่า นาคหลวงสายเปรียญธรรม
ในปีนี้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร้อยโท ภวัตพงศ์ เทวกุล ณ อยุธยา และนายศุภกิจ กาญจนภู เป็นนาคหลวง ซึ่งจะไปจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ สามเณรวรัญธรณ์ ศรีขุ้ย และสามเณรพลนัฐจักษ์ ศรีจำปา ซึ่งสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นนาคหลวง โดยจะไปจำพรรษา ณ วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ และวัดจองคำ จังหวัดลำปาง
80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...