กระทรวงวัฒนธรรม ถวายรางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่นศิลปาธร 2561 

กระทรวงวัฒนธรรม ถวายรางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่นศิลปาธร 2561 

554

กระทรวงวัฒนธรรม ถวายรางวัลศิลปาธร “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ทรงมีพระปรีชาสามารถ สาขาศิลปะการออกแบบ และอีก 6 ศิลปินร่วมสมัย “อรรฆย์ ฟองสมุทร -ทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ -อุทิศ เหมะมูลนรอรรถ จันทร์กล่ำ -ธีระวัฒน์ มุลวิไล -โสฬส สุขุม” รางวัลศิลปาธร ประจำปี 2561
โดยเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติองค์ศิลปินศิลปาธรและเชิดชูเกียรติศิลปินศิลปาธร ประจำปีพุทธศักราช 2561 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...