บิ๊กตู่สักการะอัฐิธาตุหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพง

บิ๊กตู่สักการะอัฐิธาตุหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพง

1,397

นายกรัฐมนตรีกราบสักการะพระอัฐิธาตุ ของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) พร้อมนมัสการเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง และพระลูกศิษย์ของพระโพธิญาณเถร

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.10 น.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปวัดหนองป่าพง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้ากราบนมัสการพระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงและพระลูกศิษย์ของพระโพธิญาณเถร  โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีถวายพานดอกบัว ถวายผ้าไตร จตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม จากนั้นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงเทศนาธรรมตอนหนึ่งว่า ขอขอบคุณในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีมาเยือน ซึ่งเป็นส่วนหยิบยื่นช่วยเหลือไมตรีจิตและความเกื้อกูลที่ดีต่อกันอันจะเป็นผลดีต่อการเดินตามรอยพระพุทธศาสนา มีจิตใจเอื้อเฟื้อ โอบอ้อมอารี อันเป็นที่มาของมิตรภาพ  และเป็นผู้มีคุณธรรม เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูง มีความสะอาด สว่าง และสงบ

โอกาสนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมและดีใจที่ได้เห็นการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนที่ยังคงสืบสานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในส่วนของรัฐบาลยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ขอให้ทุกคนเดินไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน และขออนุโมทนาในกุศลจิตที่มีร่วมกันในวันนี้

จากนั้น นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำ และร่วมเจริญสติ อธิษฐานจิตกับประชาชนในพื้นที่ที่มาปฏิบัติธรรม และเดินทางไปกราบสักการะพระอัฐิธาตุของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) ณ เจดีย์พระโพธิญาณเถร ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอีสานกับล้านช้าง โดยศิษยานุศิษย์ได้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิหลวงพ่อชา

วัดหนองป่าพง ชาวบ้านเรียกกันติดปากคือ “วัดป่าพง” ตั้งอยู่ที่บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบเงียบ มีบรรยากาศอันร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ สร้างโดยหลวงพ่อชา สุภทฺโท หรือ พระโพธิญาณเถร ปัจจุบันมีพระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 และท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชภาวนาวิกรม” เมื่อปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันวัดหนองป่าพงมีวัดสาขาทั้งในและต่างประเทศไทยจำนวนมาก จากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสายวิปัสนากรรมฐาน โดยบรรดาพระลูกศิษย์ซึ่งศรัทธาในปฏิปทาของหลวงปู่ชา สุภทฺโท

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...