บิ๊กตู่แนะเก็บสมุนไพรแล้วปลูกทดแทน!

บิ๊กตู่แนะเก็บสมุนไพรแล้วปลูกทดแทน!

882

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา จ.อำนาจเจริญ แนะเพื่อความยั่งยืนการใช้สมุนไพรต้องปลูกทดแทน และขอให้ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา และรับฟังบรรยายสรุปเรื่อง โครงการเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินการการสร้างเครือข่ายผู้เพาะปลูกสมุนไพรในชุมชน การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหมอพื้นบ้าน (ภูมิปัญญาพื้นบ้าน) และการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน รวมถึงชมการสาธิตการนวดไทย และการดำเนินงานของคลีนิคบริการศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

สำหรับศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ได้ดำเนินงานด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยมีการดำเนินการใน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ คลีนิคบริการแพทย์แผนไทย การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และงานวิชาการฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้มีการดำเนินการตลอดห่วงโซ่แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ทั้งการสร้างเครือข่ายผู้เพาะปลูกสมุนไพรในชุมชน การประกันราคา และพัฒนาสู่การรับรอง GAP และเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่ ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 70 ชนิด รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน โดยผลิตและกระจายยาสมุนไพรตามกรอบรายการยาสมุนไพรจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 48 รายการ ให้คลังยาอำเภอทุกแห่งดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดอำนำจเจริญ ที่มุ่งการขับเคลื่อนเมืองธรรมเกษตร สู่เป้าหมาย “เมืองสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ทั้งจังหวัด”

โอกาสนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างเยี่ยมชมว่า เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้สมุนไพรตามธรรมชาติ เมื่อเก็บสมุนไพรมาแปรรูปแล้ว ต้องปลูกทดแทน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อการใช้สมุนไพร พร้อมกับให้ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน แบ่งประเภทของสมุนไพรให้ชัดเจน นำมาเพิ่มคุณค่าสร้างประโยชน์ต่อร่างกายให้สุขภาพดี ลดภาระงบประมาณของประเทศในการดูแลด้านสาธารณสุข พร้อมกล่าวเป็นกำลังใจว่าอะไรที่ทำแล้วดีมีประโยชน์ขอให้ขยายผลทำต่อไป ที่สำคัญต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามขอให้ยึดการตลาดนำการผลิต

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินทักทายประชาชนที่มาให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง และกล่าวกับประชาชนตอนหนึ่งว่า การลงพื้นที่มาพบปะประชาชนมาด้วยใจจริง ๆ และรักทุกคน ไม่รู้สึกเหนื่อย เพราะนึกถึงประชาชนเป็นหลัก โดยจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...