ทอ.จัดC-130พร้อมนำสิ่งของพระราชทานช่วยสปป.ลาว

ทอ.จัดC-130พร้อมนำสิ่งของพระราชทานช่วยสปป.ลาว

582

พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  เปิดเผยตามที่ได้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวลาวเป็นจำนวนมากนั้น

กองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 หรือ C-130 นำสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย น้ำดื่มพระราชทาน จำนวน 10,000 ขวด ผ้าเช็ดตัวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน เครื่องกรองน้ำพระราชทาน จำนวน 49 เครื่อง อาหารและยาพระราชทานอีกจำนวนหนึ่ง โดยได้ลำเลียงถุงยังชีพในนามรัฐบาลไทย จำนวน 5,000 ชุด ไปในเที่ยวบินนี้ด้วย

สำหรับการวางแผนการบิน จำนวน 4 เที่ยวบิน เส้นทางบิน ดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติปากเซ เวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที เครื่องบิน C-130 พร้อมบินทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติการบินผ่านน่านฟ้าเข้า สปป.ลาว และความพร้อมด้านการจราจรทางอากาศของสนามบินปลายทาง เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปากเซแล้ว ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จะเป็นผู้มารับสิ่งของและประสานการส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ขาดแคลนต่อไป

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...