ธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยสปป.ลาว

ธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยสปป.ลาว

525

สภากาชาดไทยขอแสดงความเสียใจแก่องค์การกาแดงลาว พร้อมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้น จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จากสถานการณ์เขื่อนเซเปี่ยน -เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำ 5 พันล้านลูกบาศก์เมตร ไหลบ่าลงแม่น้ำเซเปี่ยน เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหมู่บ้าน ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 20 ราย มีผู้สูญหายกว่า 100 คน ชาวบ้านกว่า 6,600 คนไร้ที่อยู่อาศัย

โดยมอบหมายให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สั่งการให้สถานีกาชาดจังหวัดสุรินทร์ สถานีกาชาดจังหวัดนครราชสีมา และสถานีกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จัดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 4,100 ชุด ผ้าห่ม Polyester 5,400 ผืน เต้นท์ 25 หลัง ชุดผลิตน้ำดื่ม 2 ทีม ซึ่งสามารถผลิตน้ำดื่มได้ 6,400 ลิตรต่อวัน และเรือท้องแบน 4 ลำ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ สปป.ลาวในเบื้องต้น ตลอดจนเตรียมพร้อมเพิ่มเติมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น ชุดสุขอนามัย ยาสามัญประจำบ้าน เสื้อผ้าทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ผ้าขาวม้า ผ้าซิ่น มุ้ง ผ้าห่ม ไฟฉาย เทียนไข โลชั่นทากันยุง ถุงขยะ เป็นต้น พร้อมทั้งประสานงานสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศที่กรุงเทพ ในการให้ความช่วยเหลือจากประเทศไทยไปยัง สปป.ลาวด้วย

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ เปิดบัญชีรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติใน สปป.ลาว ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 045-3-04637-0 หรือบริจาคผ่าน SCB EASY App หน้าหลักเลือกเมนู “บริจาค” หน้ารายชื่อมูลนิธิ เลือก “สภากาชาดไทย” หน้ารายละเอียดกดปุ่ม “ร่วมบริจาค” ส่งหลักฐานการโอนเงินมาเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ระบุ “เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สปป.ลาว” ส่งเอกสารมาที่โทรสาร 0 2250 0312, 0 2652 4440 อีเมล์ pr-fund-rc@hotmail.com สอบถามเพิ่มเติม 0 2256 4440-3 หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์สภากาชาดไทย 1664

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...