นายกฯเป็นประธานในพิธี 5 ศาสนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

นายกฯเป็นประธานในพิธี 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

460

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และข้าราชการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ร่วมกันบำเพ็ญความดี ถวายเป็นพระราชกุศล

 

นายกรัฐมนตรี เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพร ถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ในน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการ โดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุข ของราษฎรเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ของพสกนิกรทั่วหล้า ทรงเป็นต้นแบบของการทำความดี โดยพระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อเสริมความตระหนักรู้ของคนในชาติ และส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทย ทุกคน มีความเสียสละ และความสมัครสมานสามัคคี ในการสร้างสรรค์ความดี เพื่อประโยชน์ แก่ประเทศชาติ อีกทั้งพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ ราษฎร ในยามประสบเหตุเภทภัย เดือดร้อน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...