มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)มอบเงิน2ล้านแก่ผู้ประสบภัยสปป.ลาว

มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)มอบเงิน2ล้านแก่ผู้ประสบภัยสปป.ลาว

656

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภาชาดไทย ทรงติดตามข่าวและให้ความสนพระทัยห่วงใยต่อประชาชนชาวลาวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งใหญ่นี้ และเนื่องจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มีภารกิจในการให้บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่รวมไปถึงส่งความช่วยเหลือยังต่างประเทศด้วยเช่นกัน ดังนั้น ทั้ง 2 พระองค์ทรงมีรับสั่งให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประชาชนลาว จำนวน 2,000,000 บาท และถุงยังชีพประทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ถุง

โดยจะมีพิธีมอบเงินบริจาคและถุงยังชีพประทาน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ สถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย โดยตัวแทนจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...