คุณใหม่เยี่ยมชมมัสยิดอุสาสนอิสลามสงขลา

คุณใหม่เยี่ยมชมมัสยิดอุสาสนอิสลามสงขลา

970

คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินทางเยี่ยมชมมัสยิดอุสาสนอิสลาม จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

มัสยิดอุสาสนอิสลาม หรือมัสยิดบ้านบน ตั้งอยู่ ณ บ้านบน ถ.พัทลุง อ.เมืองสงขลา ซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่ของเมืองสงขลา ในอดีตเคยเป็นมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา เป็นศูนย์รวบรวมความศรัทธาของพี่น้องชาวมุสลิม

โดยมัสยิดแห่งนี้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแตกต่างจากมัสยิดทั่วไป คือ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทยคล้ายอุโบสถวัด หออาซานเดิมมีลักษณะคล้ายหอระฆัง ก่อนที่จะมีการต่อเติมและเพิ่มโดมในภายหลัง เชื่อกันว่าช่างที่สร้างอาคารมัสยิดและหออาซานเป็นช่างชุดเดียวกับที่สร้างวิหารวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

80%
Awesome
  • Design
Source ปชส..สงขลา
Comments
Loading...