ทูลกระหม่อมหญิงพระราชทานเงินช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว

ทูลกระหม่อมหญิงพระราชทานเงินช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว

642

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงมอบหมายให้นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดี กรมสุขภาพจิต เป็นผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE

โดยนำเงินช่วยเหลือพระราชทานไปมอบให้ นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนลาวที่ประสบอุทกภัยจากเหตุเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แตก ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมหนักในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...