พระเจ้าหลานเธอเสด็จฯเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

พระเจ้าหลานเธอเสด็จฯเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

26,885

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ถนนราชดำเนินกลาง ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และเชิดชูเกียรติ ศิลปาธร ประจำปีพุทธศักราช 2561

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลางที่ได้ทุ่มเทพลังความคิด สติปัญญา และจิตใจอันมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า และเผยแพร่อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชาติและระดับสากล

ในโอกาสที่ทรงรับการถวายรางวัล “ศิลปาธร” สาขาศิลปะการ ออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ ด้วยเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบ และทรงเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ที่จะดำเนินรอยตาม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จ

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...