C-130 ทอ.ลำเลียงสิ่งของพระราชทานช่วยสปป.ลาว

C-130 ทอ.ลำเลียงสิ่งของพระราชทานช่วยสปป.ลาว

528

เครื่องบินกองทัพอากาศเที่ยวบิน C-130 ได้ลำเลียงนำสิ่งของพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็น ไปส่งถึงสนามบินนานาชาติปากเซ โดยมี นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ รอรับที่สนามบินฯ

เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองปากเซ นักศึกษามหาวิทยาลัยแขวงจำปาศักดิ์ และพี่น้อง สปป.ลาว จิตอาสาในพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมขนถ่ายสิ่งของและอำนวยความสะดวกให้แก่ จนท.ทหารอากาศไทย จนเสร็จสิ้นภารกิจ

โดยได้ขนขึ้นรถใหญ่ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยัง พี่น้องผู้ประสบภัย แขวงอัตตะปือ อย่างรวดเร็ว

80%
Awesome
  • Design
Source ข่าวฯ กองทัพอากาศ
Comments
Loading...