องคมนตรีเปิดโครงการ” สานใจ สมานฉัน สร้างสันติสุข

องคมนตรีเปิดโครงการ" สานใจ สมานฉัน สร้างสันติสุข

513
พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการ” สานใจ  สมานฉัน สร้างสันติสุข  ” รุ่น 2 ค่ายรวมพลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ป่า  รักษ์บูโดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โครงการดังกล่าวจัดขึ้น  ณ  อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายสิทธิชัย หมัดสี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี  เจ้าหน้าที่  และชมรมเยาวชน สานใจ สู่ใจใต้ จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 2 จำนวน 250 คน  ร่วมโครงการ

พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง  ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส  พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมหินสลักจารึกพระปรมาภิไธยย่อ : หิน ภปร. ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงเสด็จประพาสน้ำตกปาโจ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2502

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...