โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรอ.บ่อเกลือ

โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรอ.บ่อเกลือ

461

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดภัยพิบัติ ดินถล่ม ในพื้นที่ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ ทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่จังหวัดน่าน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี อัญเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ ดินถล่ม

กรณีเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดดินสไลด์ทับบ้านเรือนราษฎร บ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อเกลือเหนือ และตำบลดงพญา ได้รับผลกระทบ สูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน อพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่จำนวนกว่า 200 คน 61 ครัวเรือน ณ หอประชุมโรงเรียนสว้า บ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป

องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ ให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...