สมเด็จพระเทพเสด็จฯสถานีวิจัยเขื่อนลำตะคอง

สมเด็จพระเทพเสด็จฯอาคารเฉลิมพระเกียรติเขื่อนลำตะคอง

762

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ เรือนกระจก ณ สถานีวิจัยลำตะคอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ เรือนกระจก ณ สถานีวิจัยลำตะคอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

80%
Awesome
  • Design
Source ปชส.ภาค2
Comments
Loading...