ประชาชนเดือดร้อนหนักน้ำโขงล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ภาคอีสาน

ประชาชนเดือดร้อนหนักน้ำโขงล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ภาคอีสาน

554

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสม เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ดินสไลด์ และภาวะน้ำล้นตลิ่ง ซึ่งขณะนี้มีจุดต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด คือ ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่สูงขึ้นทำให้หลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มได้รับผลกระทบ โดยการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพบก ยังคงเน้นการแจ้งเตือนสภาพอากาศ สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมเจ้งเตือนประชาชนให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย โดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ทางน้ำหลาก หรืออาจเกิดดินโคลนถล่ม สำหรับการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ขณะนี้ได้ใช้กำลังทหารพร้อมเรือท้องแบน และรถยนต์บรรทุกในการอพยพประชาชน ขนย้ายสิ่งของ ช่วยในการสัญจร แจกจ่ายถุงยังชีพ การนำรถครัวสนามเข้าปรุงอาหารสดในพื้นที่เกิดน้ำท่วม การรักษาพยาบาล โดยชุดแพทย์สนามเคลื่อนที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบภาวะน้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่ง ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทั่วลำน้ำโขง ทำให้ระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ , อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับมือกับภาวะน้ำโขงล้นตลิ่ง อาทิ อ.เชียงคาน จ.เลย , อ.เมือง จ.หนองคาย , อ.เมือง จ.นครพนม , อ.เมือง จ.มุกดาหาร เป็นต้น ซึ่งขณะนี้หน่วยทหารในพื้นที่ได้บูรณาการร่วมส่วนราชการอย่างใกล้ชิด เพ่งเล็งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุ เพื่อเข้าช่วยเหลือได้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการแจ้งเตือนอพยพประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงและช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง โดยที่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ขณะนี้ส่วนราชการได้จัดเตรียมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านด่านเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวแล้ว

พื้นที่จ.น่าน จากเหตุฝนตกหนักทำให้เกิดดินสไลด์ที่ ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ ล่าสุดได้อพยพประชาชน 261 คน เข้าที่พักพิง ณ โรงเรียนบ้านสว้าเหนือ ต.ดงพญา เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้จัดชุดครัวสนามจาก มณฑลทหารบกที่ 38 ปรุงอาหารสด และจัดทีมแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์เข้าให้การรักษาพยาบาลจ.เชียงราย น้ำจากเขานางนอน ไหล่เข้าท่วมบ้านเรือน อ.แม่สาย ขณะนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตร ล่าสุด มณฑลทหารบกที่ 37 ได้เพิ่มกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในการอพยพ พร้อมเฝ้าระวังดินสไลด์ในพื้นที่

​จ.มุกดาหาร ภาวะน้ำล้นตลิ่งทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,250 คน 4,250 ครัวเรือน , ถนน 12 สาย, สะพาน 1 แห่ง ใน 14 ตำบล 185 หมู่บ้าน ขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว ซึ่งกองพลทหารราบที่ 3 เข้าช่วยเหลือด้านการสัญจรจ.อุบลราชธานี มี 5 อำเภอ 9 ตำบล 29 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยเฉพาะที่ อ.โขงเจียม และ อ.เขมราฐ มีภาวะน้ำล้นตลิ่ง มณฑลทหารบกที่ 22 เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้ว พร้อมมอบถุงยังชีพ นำเรือท้องแบนเข้าช่วยการสัญจรและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว​จ.สกลนคร ภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในห้วง 2 วันที่ผ่านมา ได้เพิ่มระดับสูงขึ้น โดยประชาชนได้รับผลกระทบ 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.คำตากล้า อ.เจริญศิลป์อ.พรรณานิคม อ.สว่างแดนดิน อ.พังโคน และ อ.โพนนาแก้ว ขณะนี้ มณฑลทหารบกที่ 29 จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถพยาบาล และเรือท้องแบน เข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่แล้ว

ส่วนใหญ่เกิดจากฝนตกต่อเนื่อง มีภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำ โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำโขง จ.หนองคาย จ.มุกดาหารจ.บึงกาฬ จ.นครพนม และ จ.อุบลราชธานี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ยังคงอำนวยการในภาพรวมในการช่วยเหลือประชาชนรับมือกับสภาวะฝนตกต่อเนื่อง พร้อมกับได้แจ้งให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

80%
Awesome
  • Design
Source ปชส.กองทัพบก
Comments
Loading...