ขยายเวลารับสมัครจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ขยายเวลารับสมัครจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

1,064

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริได้เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 12-31 กรกฎาคม 2561 ไปแล้วนั้น

เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจมาลงทะเบียนจิตอาสาเป็นจำนวนมาก ศูนย์อำนวยการใหญ่ฯ จึงขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา ออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่าและมีช่วงเวลาที่ของดรับสมัครจิตอาสา เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและมีภารกิจสำคัญบริเวณพื้นที่รับสมัครวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ปิดปรับปรุงระบบงานทะเบียนจิตอาสาวันที่ 12 สิงหาคม 2561 มีภารกิจงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เนื่องจากมีภารกิจสำคัญในบริเวณพื้นที่รับสมัครจิตอาสา

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...