นายกฯเชิญชมมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

นายกฯเชิญชมมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

693

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติประจำปี 2561” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อัคราภิรักษศิลปิน โดย นายกรัฐมนตรีชมตัวอย่างกิจกรรมการสาธิตแต่งการชุดไทยพระราชนิยม การปักผ้าโขน การเขียนหัวโขน ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เผยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเจริญรอยตามเบื้องยุคคลบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงทำนุบำรุงงานศิลปวัฒนธรรมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยการเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นที่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้แต่ละท้องถิ่น การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นิทรรศการและการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิ การทำเครื่องรัก เครื่องเงิน เครื่องถม การทำเครื่องสด การร้อยมาลัย และใบตอง การสาธิตการทำยาสมุนไพรไทยจากตำรายาหลวงปู่ศุข การสาธิตการทำเรือนโคราชจำลอง การสาธิตช่างสิบหมู่ การสาธิตการแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและทายาท เช่น การทอผ้าจกเมืองลอง โดยแม่ประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ งานปูนปั้นเมืองเพชร การทอผ้ากาบบัว โดยทายาทแม่คำปุน สีใส เล่าเรื่องศาสตร์ โชว์เรื่องศิลป์ ถิ่น กทม. จำลองตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 10 สาย ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจากเครือข่ายวัมนธรรมทั่วประเทศ การแสดงทางวัฒนธรรมนาฏศิลป์พื้นบ้าน อาทิ เพลงพื้นบ้าน หมอลำ ลิเก โนรา ขับซอ งิ้ว ละครชาตรี การแสดงละครหุ่นละครเล็ก ที่หาชมได้ยาก การสาธิตและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย การสาธิตแต่งกายผ้าไทย การถ่ายภาพย้อนยุค นอกจากนี้ ยังมีการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ การวิจัยวัฒนธรรมครั้งที่ 8

นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าชมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...