สมเด็จพระเทพเสด็จฯเปิดงาน”ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย”

สมเด็จพระเทพเสด็จฯเปิดงาน”ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย"

560

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดถึงวันที่ 4 สิงหาคมนี้  “สืบสานตำนานไหมไทย สายใยแห่งแผ่นดิน” ได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2561, ผู้ชนะเลิศการออกแบบชุดเครื่องแต่งกายสิ่งทอไหมเชิงสร้างสรรค์ ผ้าไหมไทยในมุมมองและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่, ทายาทหม่อนไหมดีเด่นในโรงเรียน และทายาทหม่อนไหมดีเด่นในชุมชน ประจำปี 2561

จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง ทำให้อุตสาหกรรมผ้าไหมเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...