สมเด็จพระเทพเสด็จฯเปิดงาน”วันสตรีไทย”

สมเด็จพระเทพเสด็จฯเปิดงาน”วันสตรีไทย”

487

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปีพุทธศักราช 2561

ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...