สมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ

660

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า

 

เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ

ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา

ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา

จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...