ด่วน!!!จับตาสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจาน

ด่วน!!!จับตาสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจาน

682

ด้วยสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในลุ่มน้ำเพชรบุรีบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน ส่งผลกระทบให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่องโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้เพิ่มการระบายน้ำสูงสุดเพื่อลดปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม ปัจจุบันเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 674.452 ล้านลูกบากศ์เมตร คิดเป็นร้อยละ 94.99%ของระดับเก็บกัก โดยในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ยังคงมีปริมาณน้ำไหลเข้า 27.789 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ทำให้คาดการณ์ว่าหากมีปริมาณน้ำไหลเข้ายังไม่ลดลง

คาดว่าภายใน 3-5 วันนี้จะมีปริมาณน้ำส่วนหนึ่งไหลล้นข้ามไปยังอาคารระบายน้ำล้นลงแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 2 ฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่บริเวณท้ายอาคารระบายน้ำล้นของเขื่อนแก่งกระจานถึงเขื่อนเพชร และเมื่อปริมาณน้ำดังกล่าวมาถึงเขื่อนเพชรจะสามารถตัดเข้าคลองชลประทานได่ในอัตรา 45-50 ลูกบากศ์เมตร/วินาทีส่วนปริมาณน้ำที่ไหลจะไหลผ่านเขื่อนเพชรลงแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่2 ฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่ท้ายเขื่อนเพชรจนไปถึงปลายแม่น้ำเพชรบุรี

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...