ทูลกระหม่อมหญิงเสด็จฯเปิดการประชุมสุขภาพจิตนานาชาติ

ทูลกระหม่อมหญิงเสด็จฯเปิดการประชุมสุขภาพจิตนานาชาติ

395

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...