สนทช. เร่งปรับแผนระบายน้ำ 3 เขื่อนใหญ่

สนทช. เร่งปรับแผนระบายน้ำ 3 เขื่อนใหญ่

524

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เผยภายหลังการประชุมศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 หน่วยงาน ว่า ให้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กลับไปปรับปรุงแผนการระบายน้ำใน 3 เขื่อนขนาดใหญ่ที่มีปัญหาน้ำเกินร้อยละ 90-100 หลังที่เกิดปริมาณน้ำล้นสปิลเวย์ คือ เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร ที่เกินระดับเก็บกักไว้บริหารจัดการน้ำ  เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  มีปริมาณน้ำไหลเข้าประมาณ 4-5 เซนติเมตรต่อวัน ทำให้ระดับอยู่ที่ร้อยละ 98 ของความจุอ่าง ที่มีขีดความสามารถการระบายน้ำอยู่ที่ 9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่ขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 12 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จึงต้องใช้กาลักน้ำเข้ามาช่วยระบายน้ำ

เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี การระบายน้ำอาจกระทบริมน้ำและท้ายเขื่อน ที่มีข้อจำกัดของการระบายน้ำ เพราะท้ายเขื่อนมีข้อจำกัดของศักยภาพการรับน้ำได้เพียง 770 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่การปรับแผนใหม่ต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนถึง 200 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยให้เร่งระบายน้ำหรือพร่องน้ำออกจากเขื่อนภายใน 10 วัน ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนใหม่ที่จะเข้ามาเติมเต็มในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อน อาจกระทบต่อประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำและริมน้ำบางพื้นที่ จึงให้ทุกหน่วยงานเร่งทำแผนการระบายน้ำ กำหนดปริมาณที่ไหลออกและพื้นที่ได้รับผลกระทบให้ชัดเจน เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ต้องแล้วเสร็จภายวันที่ 6 สิงหาคมนี้ เนื่องจาก 2-3 วันนี้ปริมาณฝนจะลดลง แล้วจะกลับมาตกหนักอีกครั้งประมาณวันที่ 5 สิงหาคมเป็นต้นไป จากนั้นปลายเดือนสิงหาคมจะมีฝนมากขึ้นและมีพายุเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเฉพาะบริเวณลำน้ำโขง และฝั่งตะวันตก บริเวณตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี

สทนช.ย้ำระหว่างวันที่ 3-4 ส.ค.61 ฝนจะตกบริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรีมาก แต่ศักยภาพการกักเก็บของเขื่อนแก่งกระจานเต็มอาจเกิดปัญหาการระบายน้ำไม่ทันและอาจเกิดน้ำท่วมในพื้นที่เพชรบุรี ขณะเดียวกันจะมีฝนตกมากบนเทือกเขาภูพานและลุ่มน้ำสงครามเกิดการระบายน้ำลงแม่น้ำโขงได้ช้าลง เพราะระดับน้ำที่อำเภอท่าอุเทนสูงขึ้น ส่งผลให้น้ำจะท่วมขังอยู่ในลุ่มน้ำสงคราม จำเป็นต้องระบายน้ำจากน้ำอุ่นลงไปสู่ลุ่มน้ำสงคราม อาจเกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส อากาศอำนวย พังโคน ศรีสงคราม

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...