สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯพระราชทานอาหารแก่สถานสงเคราะห์สัตว์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯพระราชทานอาหารแก่สถานสงเคราะห์สัตว์

375
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระประสงค์พระราชทานอาหารสัตว์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดทั่วประเทศในนาม คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง โดยมอบให้ พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้กับสุนัขจรจัด ที่สถานสงเคราะห์บ้านนางฟ้าของสัตว์จร ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จำนวน 53 ถุง
 จังหวัดสระบุรีมีประชากรสุนัขรวมทั้งสิ้นจำนวน 106,766 ตัว แมว จำนน 42,263 ตัว ซึ่งในจำนวนนี้มีสุนัขไม่มีเจ้าของ จำนวน 12,486 ตัว แมว จำนวน 7,776 ตัว จังหวัดสระบุรีได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุมดูแลสุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มาอย่างต่อเนื่อง
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อสุนัขจรจัด สุนัขที่ถูกทอดทิ้ง สุนัขพิการ และสุนัขด้อยโอกาส โดยได้พระราชทานอาหารสุนัขในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับศูนย์สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับเจ้าของศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างล้นพ้น
80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...