สมเด็จพระเทพฯ’เสด็จฯเปิดอาคารวัฒนวิภาส กฟน.สนง.ใหญ่แห่งใหม่

สมเด็จพระเทพฯ'เสด็จฯเปิดอาคารวัฒนวิภาส กฟน.สนง.ใหญ่แห่งใหม่

505

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิด “อาคารวัฒนวิภาส” ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ของการไฟฟ้านครหลวง  ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...