โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรน้ำท่วมที่จังหวัดอุบล

โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรน้ำท่วมที่จังหวัดอุบล

435

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียม และอำเภอเขมราฐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโขงเจียม พร้อมเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ให้ได้รับทราบต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...