โปรดเกล้าฯพระองค์ภาเสด็จฯทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 49น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน

โปรดเกล้าฯพระองค์ภาเสด็จฯทรงเปิดงาน "โครงการหลวง 49น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน

542

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 49 น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและนวัตกรรมพืชพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยของมูลนิธิฯ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวโลก

ทอดพระเนตรนิทรรศการ “49 ปี โครงการหลวง สืบสานรักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน” โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมถึงนิทรรศการแสดงผลความก้าวหน้า 3 ด้านของมูลนิธิฯ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ จัดแสดงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น ควินัว ส้มคัมควัท และฝรั่งเนื้อแดง, ด้านสังคมจำลองวิถีชนเผ่า งานหัตถกรรมผ้าทอ งานฝีมือชนเผ่า ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรและด้านสิ่งแวดล้อม จัดแสดงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง

ทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายสินค้าของโครงการส่วนพระองค์ มูลนิธิ และร้านต่าง ๆ ได้แก่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภา ฯ ยามยาก สภากาชาดไทย, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, ร้านจิตรลดา, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบางไทรฯ, ร้านภูฟ้า, มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ร้านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, โครงการ “ถักร้อย-สร้อยรัก” มูลนิธิจุฬาภรณ์, ร้านด๊อกเตอร์น้ำจิต-ด๊อกเตอร์น้ำใจ, มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, โครงการทูบี นัมเบอร์วัน และกรมปศุสัตว์

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...