โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบของพระราชทานแก่ราษฎรน้ำท่วมร้อยเอ็ด

โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบของพระราชทานแก่ราษฎรน้ำท่วมร้อยเอ็ด

455

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าใ้ห้ พล.อ.สรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 322 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ อ.โพนทอง และ อ.เสลภูมิ จว.ร.อ. 

องคมนตรีเดินทางไปยังห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด องคมนตรีได้เดินทางไปยัง หอประชุมอำเภอเสลภูมิ นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร.อ. กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.เสลภูมิ องคมนตรี ได้มอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 192 ชุด แก่ผู้ประสบภัย

องคมนตรี เดินทางไปยัง บ้านโพธิ์ซัน ต.นางาม อ.เสลภูมิ จว.ร.อ. เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย ต่อมาเวลา 13.30 น. องคมนตรี เดินทางไปยัง หอประชุมโรงเรียนบ้านดงกลาง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จว.ร.อ. นาย วัลลภ จินดาเงิน นอภ.โพนทอง กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ องคมนตรี ได้มอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 130 ชุด

องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงห่วงใย ถึงราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากประสบอุทกภัย ขอให้มีขวัญกำลังใจและผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้และแก่ผู้ประสบภัย ทั้ง 2 พื้นที่ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างรู้สึกปลาบปลื้มยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

80%
Awesome
  • Design
Source มทบ.27
Comments
Loading...