ปรับแผนการระบายเขื่อนแก่งกระจานคาดน้ำล้นวันนี้

ปรับแผนการระบายเขื่อนแก่งกระจานคาดน้ำล้นวันนี้

690

คณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเรียกประชุมสรุปแผนปรับปรุงการระบายน้ำใน 3 เขื่อนขนาดใหญ่ที่มีปัญหาน้ำเกินระดับการบริหารจัดการ ขณะที่ปริมาณน้ำทางน้ำล้น Spillway เขื่อนแก่งกระจานยืดเวลาล้นออกประมาณกลางดึกวันนี้ หลังเร่งระบายน้ำต่อเนื่อง

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน สามเสน คณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จะประชุมสรุปข้อเสนอแผนระบายน้ำและแผนรองรับผลกระทบที่ให้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กลับไปปรับปรุงแผนการระบายน้ำใน 3 เขื่อนขนาดใหญ่ที่มีปัญหาน้ำเกินระดับการบริหารจัดการร้อยละ 90-100 จนปริมาณน้ำทางน้ำล้นคือ เขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้เร่งระบายน้ำหรือพร่องน้ำออกจากเขื่อนภายใน 10 วัน ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนใหม่และมีพื้นที่อาจกระทบต่อประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำและริมน้ำบางพื้นที่

ขณะที่สถานการณ์เขื่อนแก่งกระจานมีอัตราน้ำไหลเข้าวันละ 1 เซนติเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งปริมาณน้ำไหลเข้าขึ้นอยู่กับฝนที่ตกตอนบนของเขื่อนแก่งกระจานและกระแสลม ประกอบกับ เร่งระบาย พร่องน้ำ และทำกาลักน้ำต่อเนื่อง จึงช่วยยืดเวลาให้ปริมาณน้ำจะเกินระดับเก็บกักน้ำของเขื่อนและล้นทางน้ำล้นออกไป ประมาณกลางดึกของวันนี้ 5 ส.ค.61 ทั้งนี้วันเดียวกันจะมีการประเมินระดับน้ำอีกครั้งอย่างใกล้ชิด ส่วนแผนระบายน้ำออกยังใช้ 2 ทาง คือ ระบายลงเขื่อนเพชรและระบายลงแม่น้ำเพชรบุรี มีพื้นที่ได้รับผลกระทบบริเวณ อำเภอท่ายาง แก่งกระจาน บ้านลาด อำเภอเมืองและ อำเภอบ้านแหลม

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  คาดปริมาณน้ำจะไหลเข้าพื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรีจะยืดเวลาออกไปเช่นกัน หลังระดมระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานออกไปได้มากขึ้น ในเบื้องต้นยังคงเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนเพชร เพื่อเตรียมรับน้ำใหม่ที่จะล้นจากเขื่อนแก่งกระจาน โดยประเมินว่าในปีนี้ตั้งแต่เขื่อนแก่งกระจานถึงเขื่อนเพชรจะเกิดน้ำท่วมประมาณ 1-2 เดือน เพราะปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์เดียวกับปี 2560

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...