กองทัพพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์ช่วยน้ำท่วมเพชรบุรี

กองทัพพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์ช่วยน้ำท่วมเพชรบุรี

522

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า หลังจากที่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการด่วน ให้ทุกเหล่าทัพจัดกำลังพลและเครื่องมือช่าง ระดมเข้าไปช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน

 

ปัจจุบัน กองทัพไทยโดยทุกเหล่าทัพในพื้นที่ ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รวมทั้งเครื่องมือช่าง เร่งเข้าไปเสริมและสนับสนุนการทำงานของ กรมชลประทานและส่วนราชการอื่นๆในพื้นที่ ร่วมป้องกันและแก้ปัญหาในพื้นที่เสี่ยง ด้วยการขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอท่ายาง การติดตั้งระบบสูบนำ้บริเวณเขื่อนแก่งกระจาน การติดตั้งเรือผลักดันนำ้ จำนวน 20 ลำ เร่งระบายนำ้ในแม่นำ้เพชรบุรี การบรรจุกระสอบทรายจัดทำแนวป้องกันน้ำและเสริมความมั่นคงพนังกั้นนำ้ตามแนวตลิ่งในพื้นที่ อำเภอเมือง รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัย

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...