สมเด็จพระเทพเสด็จฯงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยจปร.ครบ 131 ปี

สมเด็จพระเทพเสด็จฯงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยจปร.ครบ 131 ปี

415

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในการนี้ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ 131 ปี โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องมนัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงศีล ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา เสร็จแล้ว พระสงฆ์สวดบทถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จบ ทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายแด่ประธานสงฆ์ ส่วนเครื่องสังฆทานนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ประเคนถวายแด่พระสงฆ์จนครบ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...