นายกฯอวยพรนักกีฬาเอเชียนเกมส์ขอให้ประสบความสำเร็จ!

นายกฯอวยพรนักกีฬาเอเชียนเกมส์ขอให้ประสบความสำเร็จ

916

พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 (18 ส.ค. – 2 ก.ย. 61) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีพร้อมรับโอวาท

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานว่า การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม ถึง วันที่ 2 กันยายน 2561 นั้น ได้รับความรวมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาฯ พร้อมภาคเอกชน และรัฐบาลที่ร่วมสนับสนุน ซึ่งมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางมาในการแข่งขันทั้งหมด 1,220 คน ใน 38 ชนิดกีฬา

จากนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวโอวาทตอนหนึ่งว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่จะไปทำหน้าที่ในนามประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหว่าง วันที่ 18 สิงหาคม ถึง วันที่ 2 กันยายน นี้ และขอชื่นชมทุกคนที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งกีฬาในระดับเอเชีย ซึ่งเชื่อว่าทุกคนจะต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนัก ด้วยความมุ่งมั่น ความอดทน ความพากเพียร และการอุทิศตนในการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ มีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด จนสามารถพัฒนาทักษะความสามารถให้เกิดความเชี่ยวชาญ และเป็นตัวแทนของประเทศในการไปแข่งขันครั้งนี้อย่างเต็มภาคภูมิเพื่อนำชื่อเสียง มาสู่ประเทศไทย รวมทั้งการสร้างความเชื่อมโยงต่อกันด้วยกีฬาจะช่วยสร้างความสามัคคี สร้างมิตรภาพ ระหว่างนักกีฬาชาติต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันได้ของภูมิภาคนี้

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้าน รวมทั้งการทำงานเป็นทีมทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ซึ่งล้วนมีความสำคัญทั้งหมดเพราะทุกคนจะเป็นกลไกในการสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น ด้วยความสามัคคีและความตั้งใจทำงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ นายกรัฐมนตรีจึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนสำคัญ ในความสำเร็จของคณะนักกีฬาไทย ทั้งครูผู้ฝึกสอน ทีมแพทย์ คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ทุ่มเทฝึกซ้อมและดูแลพัฒนาการกีฬาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ และสามารถไปเป็นตัวแทนของประเทศในการแข่งขันครั้งนี้ จึงขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมา ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ ทุกประสบการณ์มีความสำคัญ สามารถนำมาเป็นบทเรียนและปรับใช้ได้เสมอ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด ขอให้ตระหนักถึงสาระสำคัญว่าการแข่งขันกีฬานั้นไม่ได้มีเป้าหมายอยู่ที่การแพ้การชนะเพียงอย่างเดียว เพราะหากชนะมาโดยไร้มิตรภาพ มันก็ไม่มีความสำคัญอะไรเลย เพราะผิดวัตถุประสงค์ของการกีฬาที่แท้จริง แต่ทุกคนต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และนำบทเรียนในระหว่างการแข่งขันกลับมาพัฒนาตนเองให้ก้าวต่อไปในวันข้างหน้าที่ดีกว่า และกลับมาเป็นแบบอย่างและช่วยกันพัฒนาวงการกีฬาของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งๆ ขึ้น พร้อมกล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และ เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการกีฬาของไทยให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้อย่างทัดเทียมมากขึ้น และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ พร้อมทั้งขอให้เดินทางไปและกลับโดยสวัสดิภาพ

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารการกีฬาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตลอดจนทีมเชียร์กีฬาที่ไปร่วมงานแข่งขันครั้งนี้ด้วยอัธยาศัยอันดี

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...