ฟ้าหญิงเสด็จฯเยี่ยมพระราชทานขวัญกำลังใจราษฎรที่น้ำท่วม

ฟ้าหญิงเสด็จฯเยี่ยมพระราชทานขวัญกำลังใจราษฎรที่น้ำท่วม

509

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

พระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 300 ชุด 1 ชุดประกอบด้วย ยาสามัญประจำบ้าน, เครื่องนุ่งห่ม, เสื้อผ้า, สบู่, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, ข้าวสวยพร้อมรับประทานชนิดกระป๋อง และอาหารกระป๋อง

โอกาสนี้มีพระดำรัสพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยความตอนหนึ่งว่า “…ขอให้พี่น้องทั้งปวงต้องอดทน สามัคคีกัน อย่ายอมแพ้ ขอให้มีกำลังใจมาก ๆ ข้าพเจ้าหวังว่าทุกคนจะมองโลกในแง่ดี เพราะคราวนี้ไม่ใช่สุดทางของเรา เรายังมีแผ่นดินอยู่ ขอให้เข้มแข็ง กล้าหาญ สู้ภัยอันโหดร้ายจากดินถล่มและทรายถล่ม” ยังความปลาบปลื้มปีติแก่ราษฎรเป็นล้นพ้นในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในครั้งนี้

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...