สทนช.ย้ำน้ำล้นสปิลเวย์แก่งกระจาน1-2ซม.คาดเข้าตัวเมืองเพชรเย็นนี้

485

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  เผยภายหลังการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำ 9 หน่วยงาน ว่า ให้คงอัตราการระบายน้ำใน 3 เขื่อนขนาดใหญ่ที่มีปัญหาน้ำเกินเกณฑ์ควบคุมร้อยละ 90-100 จนปริมาณน้ำล้นสปิลเวย์ คือ เขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ระบายน้ำที่อัตรา 4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระบายน้ำที่อัตรา 150-160 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากปริมาณน้ำจากเหนือเขื่อนไหลเข้าอ่างประมาณ 200-250 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี ระบายน้ำที่อัตรา 43 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานปริมาณน้ำล้นสปิลเวย์ (Spillway) แล้ว 1-2 เซนติเมตร มีน้ำล้นสูงสุด 250-300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยยังไม่ล้นสันเขื่อนแก่งกระจาน เพราะมีช่องห่างระหว่างสันเขื่อนกับสปิลเวย์ (Spillway) อยู่ 7 เมตร จากนั้นน้ำจะค่อยๆ ไหลลงเขื่อนเพชรเวลาประมาณ 20.00 น. -21.00 น.ของวันนี้ 6 ส.ค.61 แล้วจะค่อยๆ สูงขึ้นเข้าตัวเมืองเพชรบุรีช่วงเย็นวันนี้ 7 ส.ค.61

แม่น้ำเพชรบุรีจะไหลผ่านตัวเมืองเพชรบุรีสูงสุด 20-30 เซนติเมตร จึงได้แจ้งเตือนให้ประชาชนเร่งยกของขึ้นที่สูงประมาณ 60 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร โดยระหว่างนี้จังหวัดเพชรบุรีกำลังเร่งระบายน้ำ พร่องน้ำ และใช้กาลักน้ำออกจากเขื่อนให้ไหลลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้น เนื่องจากปริมาณฝนใหม่จะตกหนักสัปดาห์หน้าเข้ามาเติมน้ำในพื้นที่อีกครั้ง

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...