อ.น้องนำคณะคู่สมรสฯรวมพลังจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล

อ.น้องนำคณะคู่สมรสฯรวมพลังจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล

346
ภริยานายกรัฐมนตรีและคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ร่วมบำเพ็ญกุศลและทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางมาร่วมบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ภริยานายกรัฐมนตรีและคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ได้กราบนมัสการพระประธานในอุโบสถ พร้อมเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี วางมาลัยดอกไม้บนพานหน้าพระประธาน จากนั้นได้เยี่ยมชมหุ่นขี้ผึ้งพระเถราจารย์ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เคยร่วมสนทนาธรรมและเคารพนับถือ ได้กราบนมัสการพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ก่อนจะร่วมกันถวายภัตตาหารเพล เครื่องบริวาร ผ้าไตรเครื่องไทยธรรมและพวงมาลัยแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป หลังจากนั้น ภริยานายกรัฐมนตรีและคู่สมรสคณะรัฐมนตรี พร้อมกับประชาชนจิตอาสาจากอำเภอบางละมุงจำนวน 50 คนได้ร่วมกันบรรจุเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวใส่ซองจำนวน 2000 ซองที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดญาณฯ เพื่อนำไปมอบให้กับเกษตรกร
รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำประชาชนจิตอาสา จำนวน 120 คน ร่วมทำความสะอาดวัดญาณสังวรามวรมหาวิหาร จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 มูลนิธิวัดญาณสังวราราม เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป
80%
Awesome
  • Design
Source สนท.
Comments
Loading...