สทนช.ย้ำเร่งตัดยอดน้ำและการระบายน้ำล้นทางระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจาน

สทนช.ย้ำเร่งตัดยอดน้ำและการระบายน้ำล้นทางระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจาน

491

ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ สทนช. ย้ำ ยังเร่งตัดยอดน้ำและการระบายน้ำล้นทางระบายน้ำ เขื่อนแก่งกระจาน ต่อเนื่อง หลังพรุ่งนี้คาดการณ์น้ำล้นทางระบายน้ำ สูงสุดประมาณ 65 เซนติเมตร

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เผยว่า จากการคาดการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรี ของ ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ วันนี้ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีความจุเก็บกักน้ำ 710 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำไหลเข้าเพิ่มขึ้นจนมีน้ำอยู่ที่ 731 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 103.82 ของความจุอ่าง น้ำระบายออกรวม 210 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร จนเกิดน้ำล้นทางระบายน้ำ  60 เซนติเมตร ซึ่งปริมาณน้ำบางส่วนไหลเข้าท่วมบางพื้นที่ของตัวเมืองเพชรบุรีแล้วแต่น้ำในแม่น้ำเพชรบุรียังไม่ล้นตลิ่ง โดยพื้นที่ต้นน้ำและท้ายน้ำยังไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเติมน้ำในเขื่อน ภาพรวมปริมาณน้ำจากการตรวจวัดสถานีวัดน้ำท้ายเขื่อนแก่งกระจานจนถึงบ้านแหลม 5 สถานี มีปริมาณน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่งทั้งหมด โดยเฉพาะสถานีเมืองเพชรบุรี ต่ำกว่าตลิ่ง 91 เซนติเมตร ส่งผลให้ปริมาณน้ำยังไม่ไหลเข้าตัวเมืองเพชรบุรี เนื่องจากได้ตัดยอดน้ำเข้าระบบคลองชลประทานทั้งซ้ายและขวาออกลงทะเลประมาณ 34.57 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้เหลือน้ำไหลลงเขื่อนเพชรบุรี ประมาณ 115.21 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ขณะที่ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยผาก มีความจุอ่าง 27.50 ล้านลูกบาศก์เมตร เก็บกักอยู่ 14.170 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 51.53 ของความจุอ่าง และเขื่อนแม่ประจันต์ มีความจุอ่าง 42 .20 ล้านลูกบาศก์เมตร เก็บกักอยู่ 11.414 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 27.05 ของความจุอ่าง โดยยังระบายออกทั้ง 2 เขื่อน เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาตะนาวศรี เพราะปริมาณน้ำทั้งหมดจะไหลลงมาหน้าเขื่อนเพชรบุรีก่อนเข้าสู่ตัวเมืองเพชรบุรี ภาพรวมยังบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อยู่

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ย้ำว่า ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ยังคาดการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันพรุ่งนี้  ระดับน้ำที่ล้นจะสูงสุดประมาณ 65 เซนติเมตร อัตราการไหลประมาณ 106 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อรวมกับปริมาณน้ำที่ระบายผ่านอาคารชลประทานจะมีน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนแก่งกระจาน 224 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถือว่ายังไม่เกินความจุของแม่น้ำเพชรบุรีจะรับได้ แต่อาจกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งบางแห่งระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 10–20 เซนติเมตร

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...