สมเด็จพระเทพเสด็จฯพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต

สมเด็จพระเทพเสด็จฯพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต

515

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2559-2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8  มีนครสวรรค์, สุโขทัย, กำแพงเพชร, อุทัยธานี และตาก จำนวน 425 ราย เพื่อแสดงความขอบคุณ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...