องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคกลาง

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคกลาง

442

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม “ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี” ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการการให้บริการทางวิชาการตามฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ร่วมทั้งปลูกต้นรวงผึ้ง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำเขาชะงุ้ม เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไปดังนั้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำบัดทุกข์ให้กับราษฎรทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎร การจัดงานครั้งนี้โดย กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดราชบุรี สำนักงาน กปร. และโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม “ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี” ขึ้น ระหว่างวันที่ “9-12 สิงหาคม 2561

คณะองคมนตรี ได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการฯ รวมทั้งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี พร้อมกับเยี่ยมและพบปะราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี จากนั้น คณะองคมนตรี ได้เดินทางไปยังแปลงเกษตรผสมผสานของนายบุญมี ฉลวยศรีเมือง ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจัน ซึ่งสามารถทำการเกษตรได้ทั้งปี ส่งผลให้ปัจจุบัน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และไม่มีหนี้สินอีกต่อไป

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...