ราชบัณฑิตยสภาแจงใช้คำถวายพระพรสมเด็จพระราชินีให้ถูกต้อง

ราชบัณฑิตยสภาแจงใช้คำถวายพระพรสมเด็จพระราชินีให้ถูกต้อง

3,746

วันที่ 11 สิงหาคม 2561
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้มีหนังสือชี้แจงการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยระบุให้ใช้คำว่า

“ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี”

ส่วนคำถวายพระพรชัยมงคลอย่างสั้นซึ่งเคยใช้ว่า “ทรงพระเจริญ” “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน” ยังคงให้ใช้ได้ตามปกติ

ทั้งนี้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ทำหนังสือสอบถามจากกองราชเลขาในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 จึงได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบและใช้ให้ถูกต้องดังกล่าว

80%
Awesome
  • Design
Source ส่ง.ราชบัณฑิตยสภา
Comments
Loading...