องคมนตรีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2561

องคมนตรีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2561

466

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกับมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งกลอน และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ โอกาสนี้ได้พบปะกลุ่มเกษตรกร และปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับปล่อยพันธุ์ปลานิลและปลายี่สกเทศ จำนวน 86,000 ตัว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำโครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป

การจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2561 เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 รวมทั้งเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระราชชนนี ให้มีความมั่นคงครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎร

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ ผลสำเร็จของศูนย์ฯ กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ชมสวนพ่อ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ อาทิ การทำเตาหุงข้าวชีวะมวล การแปรรูปอาหาร การผลิตเห็ด การผลิตกบ และการเสียบยอดมะนาว กิจกรรมการประกวดของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยม ประกอบด้วย การประกวดเขียนเรียงความ การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การประกวดวาดภาพ การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ นอกจากนี้ยังมีแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ การสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก รวมถึงการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร พันธุ์ไม้ต่างๆ และผลิตภัณฑ์โอทอป

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...