อ่วม!!!สุราษฯประกาศพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินน้ำท่วม 3 อำเภอ

อ่วม!!!สุราษฯประกาศพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินน้ำท่วม 3 อำเภอ

655

3 อำเภอยังต้องเผชิญน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ด้านจังหวัดออกประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ชัยบุรีเพิ่มต่อจากอำเภอพนม

 

สถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วมเฉียบพลัน และน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะนี้ยังอยู่ในขั้นวิกฤต มี 3 อำเภอต้องต้องเผชิญประกอบไปด้วย อำเภอพนม อำเภอชัยบุรี และอำเภอพระแสง มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 8 ตำบล 46 หมู่บ้าน 741 ครัวเรือน 3,340 คน บ้านเรือนถูกน้ำท่วมเสียหายบางส่วน 20 หลัง และพื้นที่ทางการเกษตรอีกกว่า 800 ไร่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ออกหนังสือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มอีก 1 อำเภอ คือในพื้นที่อำเภอชัยบุรี ในตำบลสองแพรก 5 หมู่บ้าน ตำบลคลองน้อย 3 หมู่บ้าน ตำบลชัยบุรี 7 หมู่บ้าน และตำบลไทรทอง 3 หมู่บ้าน เพื่อให้การช่วยเหลือชาวบ้านรับการช่วยเหลือทั้งด้านการเกษตร การงาน ตามระเบียบของกระทรวงฯได้ ซึ่งเป็นการประกาศเป็นอำเภอที่ 2 ต่อจากอำเภอพนม

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...