นายกฯร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ

นายกฯร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ

502

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เวลา 06.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  โดยมีนางนราพร จันทร์โอชาภริยา คณะองคมนตรีและคู่สมรส  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ประธานศาลฎีกา  ประธานองค์กรอิสระและ คู่สมรส คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการในพระองค์  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการอิสระ  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ ตามลำดับพิธีดังนี้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายกรัฐมนตรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล  สมเด็จพระราชาคณะ  พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป ให้ศีล  เจ้าหน้าที่กล่าวคำถวายสังฆทาน  จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา องคมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ประธานศาลฎีกา  และส่วนราชการในพระองค์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพร

นายกรัฐมนตรีและภริยา  และผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน  243 รูป เสร็จพิธี นายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางกลับ

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...