นายกฯนำจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

นายกฯนำจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

1,113

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันที่ 12 สิงหาคม  2561 เวลา 19.50 น.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา พร้อมด้วย ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญพร้อมคู่สมรส คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ พลเรือนและภาคประชาชน เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ เวทีท้องสนามหลวง

เมื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภริยา เดินทางถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้ขึ้นสู่เวที ไปหยุดหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นายกรัฐมนตรีถวายคำนับ วางพุ่มทอง พุ่มเงิน  แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายคำนับ แล้วจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ  ความว่า

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ ณ บริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ และที่อยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนทั่วโลก มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่งในวันนี้

ตลอดระยะเวลายาวนานนับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีนาถคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เป็นที่ประจักษ์แจ้งว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ทรงตรากตรำพระวรกายโดยมิทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย และความยากลำบากใด ๆ ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออุปถัมภ์บำรุงราษฎรในทุกพื้นที่ของประเทศให้อยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุกร่มเย็นภายใต้พระบารมี พระราชกรณียกิจในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทล้วนก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านการสังคมสงเคราะห์  ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  และที่สำคัญคือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้ที่เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร เป็นสิ่งป้องกันมลพิษและภัยธรรมชาติต่าง ๆ นับว่าเป็นบุญวาสนาของปวงชนชาวไทยอย่างยิ่ง ที่ได้เกิดมาอาศัยบนแผ่นดินแห่งนี้ที่มีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปกป้องคุ้มครองดุจแม่ดูแลห่วงใยลูก

ในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำพสกนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคล ดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย เดชะพระสยามเทวาธิราช และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ มีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  ปราศจากโรคาพาธและภยันตรายทั้งปวง ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพสกนิกรตราบกาลนานเทอญ”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แล้วนายกรัฐมนตรีและภริยา รับมอบโคมเทียนและร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า จบแล้ว นายกรัฐมนตรีกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...