พระองค์ภาเสด็จฯทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พระองค์ภาเสด็จฯทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน

872

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน “มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในการนี้ได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านและชุมชน จำนวน 1,048 แห่ง ที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้หมู่บ้านและชุมชนของตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกัน เฝ้าระวังและร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง พึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขยายไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่น ๆ

 

80%
Awesome
  • Design
Source สยามรัฐ
Comments
Loading...