คุณใหม่เปิดงาน”ภูษาศิลป์ แผ่นดินสยาม”

คุณใหม่เปิดงาน ภูษาศิลป์ แผ่นดินสยาม

506

คุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ ”ภูษาศิลป์ แผ่นดินสยาม The exquisite textiles of Siam”

เพื่อร่วมสืบสาน อนุรักษ์ผ้าไทย ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2561 โดยกลุ่มอนุรักษ์ผ้าไทยและผ้าโบราณ ในหัวข้อ “งามภูษา มรดกแห่งแผ่นดิน” ถ่ายทอดนิทรรศการผลงานอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ครูศิลป์ของแผ่นดิน และนักสะสมผ้าโบราณราชสำนัก

 

80%
Awesome
  • Design
Source Hearts in Action Volunteers
Comments
Loading...