นายกฯลงพื้นที่คลองบางหลวงขอให้ช่วยดูแลคลองให้สะอาดน่าเที่ยว

นายกฯลงพื้นที่คลองบางหลวงขอให้ช่วยดูแลคลองให้สะอาดน่าเที่ยว

1,169

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน “ริมคลองบางหลวง” เขตภาษีเจริญ ขอให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดของแม่น้ำ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกัน

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น.
ณ วัดกำแพงบางจาก (คลองบางกอกใหญ่) แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไหว้พระประธานภายในอุโบสถ และถวายเครื่องไทยธรรมแด่ พระครูศรีปริยติยานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดกำแพงบางจาก

จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวพบปะกับประชาชนชุมชนริมคลองบางหลวงที่มาให้การต้อนรับตอนหนึ่งว่า ขอให้ช่วยกันรักษาคูคลองให้สะอาด อย่าทิ้งของเสียรวมทั้งระบายน้ำเสียลงแม่น้ำ พัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ เพื่อลดปัญหาการจราจรทางบก วันนี้ลงพื้นที่มาเพื่อเยี่ยมเยียน ไม่ได้ต้องการสร้างภาระให้กับประชาชน เพื่อมาดูปัญหาการจราจรของกรุงเทพฯ และดูปริมณฑลต่างจังหวัดด้วย ต้องทำระบบขนส่งให้เชื่อมโยงกัน  ส่วนใครที่เป็นหนี้นอกระบบ ขอแจ้งศูนย์ดำรงธรรม โดยเจ้าหน้าที่จะช่วยหารือประนอมหนี้ให้ ซึ่งการเก็บดอกเบี้ยเกิน 30 เปอร์เซ็นต์ทำไม่ได้ เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องแก้ไขอย่างจริงจัง ส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานหลายคนอาจมองว่าเป็นภาระของรัฐบาลมากไปหรือเปล่า มีรถไฟฟ้าหลายเส้นทาง จากก่อนที่ไม่มี รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงที่ทำไม่ได้หวังผลกำไร แต่ทำเพื่อให้เกิดการพัฒนาสองข้างทาง และเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน แต่ปัญหาอุปสรรคคือคนไม่ค่อยเข้าใจ พูดจาให้เกิดความเสียหายตลอดเวลา

ส่วนรื่องการก่อสร้าง ถนนหนทางต้องดูว่าติดปัญหาตรงไหน ต้องทำผังเมืองทั้งหมด เวลาทำผังเมืองถ้าจะเอาแบบเดิมก็เป็นอุปสรรค ไม่ได้ต้องการไปยึดที่ใคร ขอให้เสียสละกันบ้าง ไม่อย่างนั้นปัญหาก็เกิดปัญหาอยู่แบบนี้ ซึ่งต้องมีได้บ้างเสียบ้าง แต่รัฐบาลพร้อมเยียวยาให้ เมื่อมีการลงทุนจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้ด้วย นอกจากเรื่องของราคาที่ดิน ส่วนเรื่องการแก้ปัญหาขยะทุกพื้นที่ท้องถิ่นต้องกำกัดขยะเอง เอาไปทิ้งพื้นที่อื่นไม่ได้ จึงต้องแก้ไขกฎหมายผังเมืองให้สามารถสร้างโรงงานกำจัดขยะได้ ดังนั้น ขอให้ประชาชนมีภูมิต้านทานในการเสพสื่อ ซึ่งบางทีสื่อรายงานทั้งที่ไม่รู้ข้อเท็จจริง แต่นายกรัฐมนตรีต้องรู้ทั้งหมด ไม่อย่างนั้นตัดสินใจอะไรไม่ได้

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้สอบถามเด็กนักเรียนที่มาให้การต้อนรับว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไร การเรียนต้องรู้อนาคตประเทศว่าต้องการอะไร พร้อมกับตั้งเป้าหมายอาชีพให้ชัดเจน ทุกคนต้องมีความฝัน และทำฝันให้เป็นจริง และต้องเรียนรู้มีอาชีพอื่นเพิ่ม หาพรสวรรค์ของตัวเองให้เจอ

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน “คลองบางหลวง” ซึ่งเป็นการบริหารจัดการโครงการฟื้นวิถีชีวิตชุมชนคลองบางหลวง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี โดยจะมีการเชื่อมโยงการเดินทาง ราง ล้อ เรือ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และนำการท่องเที่ยวมาเป็น “เครื่องมือ” ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน ท้องถิ่น ดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรม  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  ผู้คนมีรอยยิ้มและความสุขเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ยึดหลักแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 5 แผนงาน คือ    1. แผนงานการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 2. แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว – สร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและความน่าสนใจในอัตลักษณ์ของแต่ละพื้น 3. พัฒนาระบบการสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวแม่น้ำลำคลองสายประวัติศาสตร์ 4.พัฒนาบริการทางการท่องเที่ยว และ 5. เสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นชุมชนเล็ก ๆ ในฝั่งธนบุรี โดยในอดีตเคยเป็นตลาดเก่าที่รุ่งเรือง มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ มีวัดเก่าแก่ริมคลอง สวนสมุนไพร ประเพณีและการละเล่นดั้งเดิมที่ยังคงสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงชาวบ้านต่างมีวิถีชีวิตอันเรียบง่าย

พร้อมเยี่ยมชม “บ้านศิลปิน” ซึ่งเป็นที่รวมตัวของกลุ่มศิลปินที่รักงานศิลปะทุกประเภท ที่ทุกคนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง โดยตัวอาคารของบ้านศิลปินจะเป็นอาคารไม้ทรงมะนิลารูปตัวแอลที่สร้างล้อมรอบเจดีย์เก่า ซึ่งเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สันนิษฐานว่าเป็นหนึ่งในสี่ของเจดีย์แต่ละทิศที่กำหนดเขตพื้นที่เก่าของวัด โดยยังคงสภาพเก่าของตัวอาคารไว้อย่างสมบูรณ์ ด้านบนของตัวอาคารเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะมากมาย ทั้งภาพวาดและภาพถ่ายให้ได้ชมกัน ส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ทำงานศิลปะต่าง ๆ โดยอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้เป็นของเก่าที่อยู่กับอาคารหลังนี้ ตั้งแต่สมัยก่อนและทุกวันนี้ยังใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดง “หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง” เพื่ออนุรักษ์ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กให้ยืนยาว และหวังที่จะเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก

เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังวัดอินทาราม (คลองบางใหญ่) โดยนายกรัฐมนตรีได้ไหว้พระประธานภายในอุโบสถ และถวายเครื่องไทยธรรมแด่ พระครูสุวิมลธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดอินทาราม พร้อมสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาส โดยเจ้าอาวาสกล่าวให้พรว่า ขอให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบริหารประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทำให้ประชาชนมีความสุข

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...