โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรชุมชนวัดสังข์กระจาย

โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรชุมชนวัดสังข์กระจาย

349

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องนอน เครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนติดรั้ววัดสังข์กระจายวรวิหาร ซึ่งได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

 

ซึ่งเป็นบ้านไม้เก่าปลูกติดกันทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี เพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 16 หลัง ราษฎรได้รับความเดือนร้อน 20 ครัวเรือน ไม่มีผู้เสียชีวิต เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต ต่อไป

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

80%
Awesome
  • Design
Source สยามรัฐ
Comments
Loading...