สมเด็จพระเทพพระราชทานพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่ระบายน้ำจากขุนน้ำนางนอน

สมเด็จพระเทพพระราชทานพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่ระบายน้ำจากขุนน้ำนางนอน

499

มูลนิธิชัยพัฒนาส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยจากการระบายน้ำในการช่วยเหลือทีมหมูป่าอคาเดมีออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย โดยโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ได้ร่วมในพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เมล็ดพันธุ์พระราชทาน ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จำนวน 16.74 ตัน เมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 6.15 ตัน และเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจำนวนให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยจากการระบายน้ำในการช่วยเหลือทีมหมูป่าอคาเดมี 13 คน ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ดังนี้
ราษฎรบ้านหนองอ้อ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จำนวน 22 ราย พื้นที่เสียหาย 303 ไร่ ราษฎรบ้านสันปูเลย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จำนวน 50 ราย พื้นที่เสียหาย 652 ไร่ราษฎรบ้านสันทรายน้อย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จำนวน 29 ราย พื้นที่เสียหาย 329 ไร่ และราษฎรบ้านป่าก๋อย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จำนวน 23 ราย พื้นที่เสียหาย 242 ไร่

 

80%
Awesome
  • Design
Source มูลนิธิชัยพัฒนา
Comments
Loading...