องคมนตรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

องคมนตรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

522

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561

 

ซึ่งกรมประมง ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่องานด้านการประมงของไทยมาโดยตลอด

 

เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ท่าชัยยุทธด้วย โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการและภาคเอกชน จำนวน 2,917,000 ตัว โดยมีกุ้งก้ามกราม และพันธุ์ปลาไทย 7 ชนิด อาทิ พันธุ์ปลาบึก ปลากะโห้ไทย ปลากราย และปลากดคัง

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...